دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختار سازمان

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کد استاندارد فني و حرفه اي: 1330110503

 

در سازمان هاي امروزي که اغلب داراي ابعاد و ساختارهاي پيچيده و از نظر فيزيکي توزيع شده هستند، تنها ذکر اينکه چه کارهايي بايد توسط چه کساني (شرح وظايف) انجام شود کافي نيست؛ بلکه فرآيندها، داده ها، اهداف و نقش افرادي که در سازمان انجام وظيفه مي کنند بايد با اهداف و راهبردهاي سازمان که در قالب برنامه ريزي راهبردي ارائه مي شوند، همخواني داشته باشد. چنين امري مستلزم آن است که سازمان داراي يک نقشه راه جامع از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از اين نقشه راه، روابط بين ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نياز با تغييرات هماهنگ نمايد. اين نقشه از سازمان و اين رويکرد جديد در جهت ايجاد هماهنگي با اهداف و راهبردهاي سازمان، که حاوي اطلاعات افراد، فرآيندها، مکان ها و ديگر ابعاد و خصوصيات سازمان است، معماري سازماني ناميده مي شود.

معماري سازمان (Organization Architecture) شامل طرح ريزي وضع موجود، طرح ريزي وضع مطلوب و طرح خاصي موسوم به “طرحِ گذار” است که نحوه رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب يک سازمان را مشخص مي‌کند. شناخت مؤلفه ها و اجزاء سازمان، شناخت وظايف هر مؤلفه و سپس شناخت ارتباط بين مؤلفه ها و اجزاء دروني با يكديگر و با محيط بيرون، از ارکان معماري يک سازمان است.

توضیحات

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختار سازمان

واژه طراحی (Design) به معنای طرح افکنی و نقشه ریزی است. مفاهیم و کاربردهای متنوعی را در بر می گیرد. وجه مشترک آنها باز آفریدن تصاویر عینی و نمایش تصاویر ذهنی برای تجسم بخشیدن به واقعیت است. طراحی مهندسی، فرآیندی مرحله به مرحله است. بر مبنای اصول دقیق علمی و تجربی، منجر به خلق یک محصول می شود. در واقع طراحی، پلی از خلاقیت به سمت نوآوری است که کمک می کند ارائه ایده های ناب به کاربران و مشتریان، از جذابیت کافی برخوردار باشد.

 

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختار سازمان

طراحی در واقع تدوین برنامه ای برای برآوردن نیاز خاص است. طراح یک منظور دارد: آفرینش یک نتیجه نهایی با انجام سلسله عملیات از پیش تعیین شده. نیاز در طراحی گاهی اوقات به روشنی شناخته شده است. مثلاً کاهش هزینه مواد مصرفی و گاهی اوقات نیز گنگ و ناشناخته است. مانند کاهش هزینه سربار. مسائل طراحی پاسخ یکتایی ندارند. برای یک مسئله طراحی، نمی توان به دنبال پاسخ درست و ثابتی بود. چرا که یک پاسخ خوب برای رفع نیاز امروز سازمان، شاید همگام با تغییر و تحول دنیای کسب و کار، پاسخ ضعیفی برای همان نیاز در فردا باشد.

 

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختار سازمان

فرآیند طراحی مهندسی شامل مراحلی است که طراح، نخست مسئله را شناسایی کرده و در پایان راه حل موضوع را به طور کامل ارائه می‌کند. این مراحل، شامل شناسایی و تعریف مشکل، پژوهش های زمینه ای و مشخص نمودن نیازها، انتخاب بهترین راه حل ها، طراحی نمونه اولیه و تست و طراحی دوباره آن است. در طی فرآیند، معمول است که طراحان به طور پی در پی به عقب بر می گردند و مراحل را تکرار می کنند. پروژه‌‌ مورد نظر ممکن است با روش های علمی و نه با فرآیند طراحی مهندسی، به نتیجه برسد که در این صورت باید مطالعه بیشتری برای مقایسه روش های علمی و فرآیند طراحی مهندسی انجام شود.

 

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختار سازمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی دپارتمان کارآفرینی و مدیریت سایت مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man

همچنین برای کسب اطلاع از آخرین دوره های آموزشی طرح BP و برنامه ریزی به آدرس زیر مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man/bup

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختارسازمان

در صورت تمایل، پیج اینستاگرام و توئیتر و کانال های سروش و تلگرام نخبگان خلاق نیز دنبال شود. با اعلام برگزاری دوره های آموزشی جدید، می توان در جریان قرار گرفت:

https://www.instagram.com/creative_elite             https://twitter.com/creative_elites

https://sapp.ir/creative_elite                                      http://t.me/Creative_Elite

دوره آموزشی معماری سازمان و طراحی فرآیندها و ساختارسازمان