دوره آموزشی جامع پرورش خلاقیت کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

1,300,000 تومان

خلاقیت از ویژگی های شگفت آور ذهن و روان آدمیست که در هر حوزه و در هر سطح، با تحسین و اقبال مواجه است. از طرفی هر فرد دارای استعدادها و رگه های خلاقانه منحصر به خود است که در بستر آموزش های صحیح و تخصصی، جان گرفته و رشد می یابد. از آنجا که بدون شک یکی از پررنگ ترین دغدغه های والدین، پرورش فرزندانی مبتکر و خلاق است، فرزندانی که بتوانند ایده های ناب ارائه داده، ابزار خلاقانه بسازند و یا حتی اختراعاتی را به ثبت برسانند، شناخت مؤلفه های کلیدی این مهارت جهت اثربخشی بیشتر آموزش ضروریست.

مهارت های خلاقانه از 3 سالگی، یعنی حتی پیش از ورود به مدرسه، آموزش پذیر بوده و عدم پرورش آن می تواند خلاقیت فرد را برای همیشه رو به افول ببرد؛ به همین منظور در گام اول، پرورش ذهن سیال و خلاق در افراد، ضرورتی انکارناپذیر است. ضرورت نگاه تخصصی به بحث مهم تقویت مهارت  های خلاقانه کودکان، ما را بر آن داشت که با متد دقیق علمی برای اولین بار در ایران، بر اساس حوزه کارکردی-مهارتی فعالیت  های کودکان، ابعاد مختلف خلاقیت در کودکان را بررسی کرده و برای تقویت هر بخش، فعالیت  هائی به صورت جداگانه و تخصصی، طراحی کنیم. بدین ترتیب، روش جامع SAFE برای تقویت مهارت  های چهارگانه خلاقیت در کودکان، طرح  ریزی و فعالیت  ها، بازی  ها و سرگرمی  های متناسب هر کدام به صورت مجزا مشخص شدند.

 

SAFE به معنای روشی “پاک و ایمن” برای افزایش تقویت خلاقیت کودکان است؛ در واقع با SAFE، به دنبال تقویت ابعاد چهارگانه مهارتی در خلاقیت کودکان هستیم:

 • ارتباطات و کار گروهی (Socialization)
 • استدلال منطقی و تقویت تفکر (Argumentation)
 • تخیل و ایده پروری (Fiction)
 • اجراء و پیاده سازی کار عملی فردی (Execution).

دوره آموزشی جامع پرورش خلاقیت کودک با روش ابدائی SAFE، در 6 سطح برای مقاطع ابتدائی برگزار می شود. ترم چهار این دوره، مخصوص مقاطع سوم ابتدائی و یا مقاطع تا چهارم ابتدائی که تاکنون در هیچ یک از دوره های پرورش خلاقیت آموزشگاه، آموزش ندیده باشند، می باشد. طول دوره هر ترم حدود 5 تا 9 ماه است (35جلسه 3 ساعته در ایام تحصیلی) و هر کودک در 6 سال مقطع ابتدائی، می تواند کل دوره را بصورت کامل طی کرده و خلاقیت خود را تا حدود بسیار زیادی افزایش دهد.

توضیحات

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

تصاویری که کودکان در دوران کودکی از دنیا در ذهن خود می سازند می تواند تأثیر زیادی در روشن کردن مسیر آینده زندگی آنها داشته باشد. غالباً علائق فرد بر پایه همان تصورات کودکانه خام و رؤیائی شکل می گیرد و در مقاطع مختلف زندگی فرد، در تصمیم گیری های وی نقش تعیین کننده ای بازی می کند. از این رو، مسأله تربیت کودکان و پرورش مهارت های ادراکی و خلاقانه آنها بسیار مهم بوده و باید در کانون توجه والدین، معلمان، مربیان و متولیان آموزش آنها قرار گیرد.

در دوره آموزشی جامع پرورش خلاقیت کودک با روش ابدائی SAFE، به دنبال تقویت ابعاد چهارگانه مهارتی در خلاقیت کودکان هستیم. این مهارت ها از بارور کردن قوه تخیل کودک شروع شده و با توانمند کردن کودک در ساخت عملی تراوشات ذهنی وی ادامه می یابد. سپس کودک یاد می گیرد چگونه حواس خود را متمرکز کرده و از قدرت استدلال، حافظه و منطق خود، در افزایش کیفیت و بهره وری فعالیت های خود استفاده نماید. در نهایت نیز وی می آموزد که به چه نحو با محیط پیرامون خود ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کند.

 

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

ارتباطات و کار گروهی (Socialization)

مهارت برقراری ارتباطات گروهی، از کلیدی ترین مهارت های مورد نیاز هر فرد در اجتماع امروزی است. اگر فردی بتواند با استفاده از خلاقیت خود، ارتباطات بهتر و مؤثرتری با پیرامون خود برقرار کند، درصد موفقیت خود در زندگی فردی را افزایش داده است. بدون برقراری حلقه های فکری، عملی و منطقی، نمی توان تصورات تخیل خود را بارور و آنها را با واقعیات، عملی کرده و به مرحله اجراء و ایجاد رساند. مهارتی از مهارت های خلاقانه، که در آموزش مقدماتی و دانشگاهی ما مورد غفلت واقع شده است.

در دوره “ارتباطات و کار گروهی” باید روحیه قرار گرفتن در جمع و مشارکت در کودک تقویت گردد تا بتواند با وجود تمام تفاوت های عقاید و سلایق که ممکن است در یک جمع دیده شود، روابط سالمی را بنا نهاده و همچنین بتواند با محدودیت های پیرامون خود کنار بیاید.

 

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

استدلال منطقی و تقویت تفکر (Argumentation)

برای اینکه کودکان خلاق بتوانند تصویر تخیلات خود را بر روی کاغذ آورده و نمودی واقعی از آنها بسازند، باید بتوانند نگاه منطقی و واقعی خود را تقویت کنند. این بخش از مهارت های خلاقیت باعث می شود که کودک با نگاه نوآورانه و با ابزار موجود و یا ساخت ابزار نوآورانه در پیرامون واقعی خود، آنچه که در ذهن خود دارد، را پیاده نماید. با تقویت این مهارت، حتی تخیلات کودک نیز منسجم تر شده و در رسیدن سریع تر و بهینه تر او به تصورات ذهنیش اثرگذار است. از مباحثی که در دوره “استدلال منطقی و تقویت تفکر” به آن می پردازیم، می توان به چالش کشیدن ذهن کودک و تقویت تجزیه و تحلیل مسائل را نام برد.

در به چالش کشیدن ذهن کودک، با ایجاد طوفان فکری در موضوعات مختلف، ذهن کودک وادار به ایده سازی شده که این امر موجب سیال شدن فکر کودک و قالب شکنی ذهن وی می گردد. در آموزش های تجزیه مسائل، کودک می آموزد که چگونه از زوایای گوناگون به یک مسئله نگاه کند، به جزئیات توجه بیشتری کند و با سبک و سنگین کردن دیده ها، شنیده ها و تجربیات خود، بتواند راه حل مناسب تر را انتخاب کند. از نتایج تقویت این مهارت از مهارت های خلاقانه، بهبود قوه تشخیص و قضاوت صحیح تر در استفاده از روش های بهینه و نتایج مختلف پیشرو، در کودک است.

 

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

تخیل و ایده پروری (Fiction)

همه ما در دوران کودکی بسته به نوع ترتیب خانوادگی و محیط رشد اجتماعی، دارای آرزوها و تخیلات بچه گانه زیادی بوده ایم. به دلیل عدم کسب آموزش مناسب، هر چه که به سن ما افزوده شد و از دوران کودکی فاصله گرفتیم، این تخیلات ما کمرنگ تر و حتی برخی از آنها جایگزین شدند؛ در صورتی که شاید با نگاهی کلی به تکنولوژی امروزی، حتی مواردی را بیابیم که ما در دوران کودکی و قبل تر از آنی که به فکر کسی برسد و تولید شود، در تخیل خود به آنها فکر می کرده ایم.

در دوره “تخیل و ایده پروری”، برآنیم تا با بهره گیری از مثال های مطرح شده از برهه های گوناگون تاریخی، با قرار دادن کودک در شرایطی مشابه، قوه خیال پردازی و عوالم رؤیایی وی را هدف بگیریم. از طرفی از او می خواهیم بسیاری از اتفاقات و تغییرات احتمالی آتی ابزار و وسایل امروزی را پیش بینی کند. همچنین وی را هدایت می کنیم تا بتواند با ارائه روش های ارتقاء و افزایش کارایی وسایل مورد استفاده در زندگی روزانه، تخیل خود را بارورتر کند.

 

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

اجراء و پیاده سازی کار عملی فردی (Execution)

معمولاً بسیاری از والدین، اولین نشانه های خلاقانه کودک خود را در ساخت ابزار یا ارائه راه حل های ساده در مسائل پیش پا افتاده و ساده می بینند. در واقع، آن بخش از مهارت های خلاقیت که ارتباط با “کار عملی فردی” کودک دارد، باعث چنین رخدادی شده است. مهارت “کار عملی فردی” برخی از کودکان، به دلیل محیط و شرایط رشد بهتری که دارند، بیشتر نمود دارد. در دوره “اجراء و پیاده سازی کار عملی فردی”، با نگاهی به مهارت تخیل کودک، به دنیای پیرامون وی نزدیک شده و پس از شناخت دنیای واقعی اش، قالب شکنی و تغییر نگرش وی را هدف گرفته و از او می خواهیم کاربردهای جدیدی برای وسایلی که اطراف خود می یابد، کشف نماید. همچنین در این دوره، برخی از استعدادهای نهفته وی تحریک شده و سرعت عمل وی با در نظر گرفتن کیفیت فعالیت، بهبود داده می شود.

 

پکیج های پرورش خلاقیت کودکان

با توجه به این که برخی از علاقمندان به پرورش خلاقیت فرزندان خود، امکان حضور در دوره های آموزشی را ندارند، نخبگان خلاق، پکیج های غیرحضوری پرورش خلاقیت کودک را طراحی و در دسترس عموم قرار داده است. این پکیج ها مناسب سنین ۳-۱۲ سال می باشد. هر پکیج در ۶ سطح ارائه شده است. در هر پکیج، سن هدف و همچنین عملکرد پکیج بر روی تقویت جنبه های مختلف از خلاقیت کودک، بیان شده و توضیحات کافی داده شده است.

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

 

مزایای استفاده از پکیج های غیرحضوری پرورش خلاقیت کودک

با انجام فعالیتهای طراحی شده در پکیج های پرورش خلاقیت:

 • دقت، توجه و تمرکز حواس کودک بهبود می یابد.
 • اعتماد به نفس کودک بهبود می یابد.
 • حافظه بینایی کودک تقویت می شود.
 • ادراک و استدلال منطقی کودک رشد می کند.
 • تخیل و خلاقیت کودک رشد می کند.
 • قدرت تصمیم گیری در کودک افزایش می یابد.
 • مهارت رنگ آمیزی کودک تقویت می شود.
 • خلاقیت کودک در بکارگیری و ترکیب رنگ ها افزایش می یابد.
 • اطلاعات عمومی کودک با دقت در رنگ اشیاء و موجودات پیرامون، بهبود می یابد.
 • کودک با فن تقارن آشنا می شود.
 • کودک مفهوم شباهت و تفاوت را فرا می گیرد.
 • حس الگوپذیری بجا، در کودک تقویت می شود.
 • توجه به جزئیات در کودک بهبود می یابد…

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

 

عنوان پکیج های پرورش خلاقیت

کد پکیج

عنوان پکیج کد پکیج عنوان پکیج کد پکیج عنوان پکیج
A01 کامیک و داستان گویی A11 یکی رو از پازل دور بنداز A18-4

ماز حیوانات

A02

تکمیل نقاشی A12 سودوکوی تصویری A19-1 رنگ آمیزی وسایل حمل و نقل
A03 پیدا کردن اشتباهات تصاویر A13 تمرین تقارن A19-2

رنگ آمیزی حیوانات

A04

یافتن تصاویر بدون جفت A14 تانگرام A19-3 رنگ آمیزی طبیعت و گل و گیاه
A05 یافتن تصویر با سایه درست A15 تصویر بعدی چیه؟ A19-4

رنگ آمیزی حروف انگلیسی

A06

یاقتن اختلافات تصاویر A16 نقاشی نقطه به نقطه A19-5 رنگ آمیزی خوراکی
A07 یافتن تصاویر مشابه A17 پازل تصاویر منطقی A19-6

رنگ آمیزی وسایل بازی و سرگرمی

A08

یافتن تصاویر پنهان A18-1 ماز عمومی A19-7 رنگ آمیزی مزرعه
A09 اتصال بخشهای تصاویر به هم A18-2 ماز تصویری A19-8

رنگ آمیزی پرندگان

A10

مچ کردن دوقلوها A18-3 ماز الفبای انگلیسی

 

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

 

علاوه بر پکیج ­های “پرورش خلاقیت کودکان ۳ تا ۱۲ ساله”، دوره ­های آموزشی حضوری نیز در محل مؤسسه با محتوای ساخت دست سازه­ های خلاقانه در حال برگزاری است. در این دوره ­ها طی دو سال، در پنج سطح کودکان فرا می­ گیرند که تراوشات ذهنی خود را به صورت عملی بسازند (از ابزار و لوازم ساده تا ادوات هوشمند قابل کنترل با نیروی محرکه انرژی خورشیدی). جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت “دپارتمان پرورش خلاقیت” سایت مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/crt

همچنین برای کسب اطلاع از آخرین دوره های آموزشی جامع پرورش خلاقیت کودک به آدرس زیر مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/crt/safe

دوره آموزشی جامع خلاقیت پروری کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار

در صورت تمایل، پیج اینستاگرام و توئیتر و کانال های سروش و تلگرام نخبگان خلاق نیز دنبال شود. بدین صورت با اعلام برگزاری دوره های آموزشی جدید، می توان بلافاصله در جریان دوره های جاری نخبگان خلاق قرار گرفت:

https://www.instagram.com/creative_elite             https://twitter.com/creative_elites

https://sapp.ir/creative_elite                                      http://t.me/Creative_Elite

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره آموزشی جامع پرورش خلاقیت کودک با روش ابدائی SAFE ترم چهار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *