دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کد استاندارد فني و حرفه اي: 2149100502

 

براي فردي که در مقام سرپرستي، کنترل و اجراي يک پروژه فعال است، برنامه ريزي و مدل ذهني مبتني بر برنامه ريزي (Project Planning)، يک مسئله سليقه اي يا يک انتخاب نيست، بلکه يک ضرورت است. برنامه ريزي پروژه، مجموعه اي از پيش بيني ها و سياست گذاري ها است که به اجراي صحيح پروژه شکل مي دهد. در واقع فرآيند برنامه‌ريزي، تعيين توالي و توازن فعاليت هاي لازم براي اجراي يک پروژه (با در نظر گرفتن زمان مورد نياز براي اجراي هر فعاليت و کيفيت تعيين شده براي آن فعاليت) است.

مراحل برنامه ريزي پروژه شامل تحليل پروژه، شناخت فعاليت ها و روابط آنها، تهيه ساختار شکست کار، برآورد زمان، منابع و هزينه اجراي هر يک از فعاليت هاي پروژه، زمان بندي پروژه، برنامه ريزي منابع، بررسي رابطه زمان و هزينه و بررسي مسائل و مشکلات احتمالي مي باشد. در واقع برنامه ريزي پروژه، فرآيندي است که طي آن به نحوي سازمان يافته و ساختارگرايانه، اطمينان حاصل خواهد شد که پروژه به نحو مطلوبي به بار خواهد نشست يا خير؟

توضیحات

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

از زمانی که بشر به فردای خود اندیشید، برای آینده اهدافی را تعیین کرد و بدین ترتیب برنامه ریزی (Planning) آغاز شد. برنامه ریزی فرآیندی است که همه تلاش ها و فعالیت ها را در راستای اهداف از پیش تعیین شده، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، ترکیب و ادغام می کند. به عبارت دیگر برنامه ریزی، تعیین و اتخاذ شیوه هایی است که به نتیجه مطلوب منجر می شود. بدیهی است که این امر از مهمترین ارکان مدیریت بوده و هیچ مدیری نباید اهداف سازمان را بدون برنامه تعقیب کند؛ زیرا برنامه ریزی به معنای مشخص نمودن طرح کار و ترسیم نقشه برای روند حرکت های آینده می باشد.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

بسته به فعالیت‌ها، هر برنامه می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین، کلیدی‌ترین و آسان ترین سند برای رشد سازمان است. برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهان ایفاء کند.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

مبنای برنامه ریزی، تصمیم گیری است؛ چرا که نمی‌توان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه قبل از آن تصمیمی اتخاذ شده باشد. به عبارت بهتر، تصمیم گیری، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر نمود می یابد؛ به همین دلیل برخی اندیشمندان، مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند. از جمله مواردی که در یک برنامه ریزی موفق برای مدیریت پروژه لحاظ می شود می توان به تعیین زمان شروع، تعیین بودجه، تعیین روش های تولید و برآورد زمان مطلوب، برآورد مواد اولیه مورد نیاز و جدول زمان بندی مراحل مختلف اشاره نمود.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی دپارتمان کارآفرینی و مدیریت سایت مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man

همچنین برای کسب اطلاع از آخرین دوره های آموزشی طرح BP و برنامه ریزی به آدرس زیر مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man/bup

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه

در صورت تمایل، پیج اینستاگرام و توئیتر و کانال های سروش و تلگرام نخبگان خلاق نیز دنبال شود. با اعلام برگزاری دوره های آموزشی جدید، می توان در جریان قرار گرفت:

https://www.instagram.com/creative_elite             https://twitter.com/creative_elites

https://sapp.ir/creative_elite                                      http://t.me/Creative_Elite

دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه