دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کد استاندارد فني و حرفه اي: 2-28/15/1/2/1

 

برنامه ريزي توليد (Production Planning) قلب تپنده فرآيند توليد هر محصول يک شرکت يا يک صنعت است و هدف آن به حداقل رساندن زمان توليد و هزينه ها و استفاده بهينه از منابع، جهت افزايش بهره وري سازمان مي باشد. برنامه ريزي توليد، فرآيند شناسايي و جمع آوري الزامات مورد نياز از بازار است که مجموعه خصوصيات محصول را شفاف نموده و پايه تصميم گيري سازمان، جهت تعيين قيمت توزيع و فروش محصول قرار مي گيرد. در واقع مفهوم برنامه ريزي توليد، مديريت محصول در طول عمر آن است که مي تواند با استراتژي هاي بازاريابي، روند آن بهبود يابد.

مأموريت سيستم برنامه ريزي توليد، ايجاد سفارشات ساخت محصول، صدور درخواست هاي مربوط به تأمين قطعات مورد نياز سفارش ها و برنامه ريزي جهت توليد (با در نظر گرفتن ظرفيت هاي منابع در دسترس و امکانات توليدي) مي باشد. همچنين اين سيستم، با ايجاد امکان تغذيه اتوماتيک مواد مورد نياز در سفارش هاي قطعي ساخت، امکان شناسايي و رديابي دقيق مواد مصرف شده در هر سفارش را ممکن مي سازد. توسعه محصول، مطالعه بازار، تحقيق بازار، معرفي محصول و مديريت طول عمر محصول، از جمله فازهاي برنامه ريزي توليد مي باشند.

توضیحات

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

از زمانی که بشر به فردای خود اندیشید، برای آینده اهدافی را تعیین کرد و بدین ترتیب برنامه ریزی (Planning) آغاز شد. برنامه ریزی فرآیندی است که همه تلاش ها و فعالیت ها را در راستای اهداف از پیش تعیین شده، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، ترکیب و ادغام می کند. به عبارت دیگر برنامه ریزی، تعیین و اتخاذ شیوه هایی است که به نتیجه مطلوب منجر می شود. بدیهی است که این امر از مهمترین ارکان مدیریت بوده و هیچ مدیری نباید اهداف سازمان را بدون برنامه تعقیب کند؛ زیرا برنامه ریزی به معنای مشخص نمودن طرح کار و ترسیم نقشه برای روند حرکت های آینده می باشد.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

بسته به فعالیت‌ها، هر برنامه می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین، کلیدی‌ترین و آسان ترین سند برای رشد سازمان است. برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهان ایفاء کند.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

مبنای برنامه ریزی، تصمیم گیری است؛ چرا که نمی‌توان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه قبل از آن تصمیمی اتخاذ شده باشد. به عبارت بهتر، تصمیم گیری، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر نمود می یابد؛ به همین دلیل برخی اندیشمندان، مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند. از جمله مواردی که در یک برنامه ریزی موفق برای مدیریت پروژه لحاظ می شود می توان به تعیین زمان شروع، تعیین بودجه، تعیین روش های تولید و برآورد زمان مطلوب، برآورد مواد اولیه مورد نیاز و جدول زمان بندی مراحل مختلف اشاره نمود.

 

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی دپارتمان کارآفرینی و مدیریت سایت مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man

همچنین برای کسب اطلاع از آخرین دوره های آموزشی طرح BP و برنامه ریزی به آدرس زیر مراجعه شود:

https://creativeelite.ir/cat/man/bup

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید

در صورت تمایل، پیج اینستاگرام و توئیتر و کانال های سروش و تلگرام نخبگان خلاق نیز دنبال شود. با اعلام برگزاری دوره های آموزشی جدید، می توان در جریان قرار گرفت:

https://www.instagram.com/creative_elite             https://twitter.com/creative_elites

https://sapp.ir/creative_elite                                      http://t.me/Creative_Elite

دوره آموزشی برنامه ریزی تولید