اخبار

انرژی خورشیدی انرژی خورشیدی برای تأمین روشنایی معابر و فضای سبز، تأمین انرژی برای ویلاهای دور از حوالی شهر، تأمین انرژی برای اهداف کشاورزی و تأمین انرژی گرمایی برای گرم نمودن آب از جمله آبگرمکن و آب استخر قابل استفاده می باشند. یکی از مصارف شناخته شده انرژی خورشیدی، تأمین برق لازم برای روشنائی معابر […]