کارآفرینی و مدیریت

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۵ موضوع آموزشی هفته: ارزش گذاری ایده و اختراع (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۵ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی ارزش گذاری ایده و اختراع تمرکز شد. برای اینکه یک ایده در مراحل رشد خود بتواند بصورت منسجم پرورده شود، نیاز هست […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۴ موضوع آموزشی هفته: مدیریت پروژه (بخش اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۴ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی چرخه حیات پروژه تمرکز کردیم. بر روی چارتر پروژه، برنامه مدیریت پروژه و نحوه بستن پروژه و استراتژی فرار بحث کردیم. سپس بر روی مدیریت […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۳ موضوع آموزشی هفته:  امکان سنجی طرح و چالش های آن در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۳ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی امکان سنجی طرح و چالش های آن تمرکز کردیم. سابقه و تاریخچه طرح، بازار و ظرفیت، مواد اولیه، موقعیت و محل، طراحی […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲ موضوع آموزشی هفته: ارزش گذاری ایده و اختراع (قسمت اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی ارزش گذاری ایده و اختراع بحث شد. ابتدا روند منطقی تبدیل ایده های در ذهن به ایده های نهائی سازی شده مورد […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱ موضوع آموزشی هفته: تکنیک شش کلاه تفکر در ایده پردازی در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تکنیک های تفکر بحث شد. ابتدا داستانی مطرح شد. سه شخصیت داستان، به نام های هدایت، رها و نادر که دارای مشخصه […]

مزیت رقابتی مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک […]

مدیر و رهبر این چالشی است که همواره وجود داشته است. آیا تفاوت بین مدیر و رهبر وجود دارد یا باید به شیوه یکسانی با آنها برخورد کرد؟ برخی این دو مفهوم را یکسان تلقی می کنند. در حالیکه مفهوم و وظایف این دو با یکدیگر متفاوت هستند. در ادامه این مطلب، ۵ تفاوت مدیریت […]

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده “مالیات غیر مستقیمی” است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) مؤظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب […]