کارآفرینی و مدیریت

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۰ موضوع آموزشی هفته: تدوین طرح کسب و کار (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۰ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تدوین طرح کسب و کار (بخش دوم) بحث شد. بیانیه مأموریت شرکت، چشم انداز و محورهای ۸ گانه استراتژیک کسب و کار از […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۹ موضوع آموزشی هفته: مسائل حقوقی شرکتداری (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۹ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی مسائل حقوقی شرکتداری (بخش دوم) بحث شد. باید و نبایدها در تدوین قراردادهای حقوقی، قرارداد کار با نیروی کار، قرارداد ارائه خدمات، قرارداد انجام […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۸ موضوع آموزشی هفته: مسائل حقوقی شرکتداری (بخش اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۸ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی مسائل حقوقی شرکتداری (بخش اول) بحث شد. روش تدوین قراردادهای حقوقی و قوانین حقوقی از جمله مواردی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند.   […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۷ موضوع آموزشی هفته: طرح کسب و کار BP (بخش اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۷ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تهیه و تدوین طرح کسب و کار (Business Plan) بحث شد. خلاصه مدیریتی، توصیف کسب و کار و استراتژی، تیم مدیریت و […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۶ موضوع آموزشی هفته: مدیریت پروژه (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۶ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی مدیریت پروژه تمرکز شد. روش PMBOK تشریح شده و مدیریت های نه گانه ذیل آن مورد کنکاش قرار گرفتند: مدیریت دامنه مدیریت زمان مدیریت هزینه […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۵ موضوع آموزشی هفته: ارزش گذاری ایده و اختراع (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۵ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی ارزش گذاری ایده و اختراع تمرکز شد. برای اینکه یک ایده در مراحل رشد خود بتواند بصورت منسجم پرورده شود، نیاز هست […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۴ موضوع آموزشی هفته: مدیریت پروژه (بخش اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۴ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی چرخه حیات پروژه تمرکز کردیم. بر روی چارتر پروژه، برنامه مدیریت پروژه و نحوه بستن پروژه و استراتژی فرار بحث کردیم. سپس بر روی مدیریت […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۳ موضوع آموزشی هفته:  امکان سنجی طرح و چالش های آن در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۳ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی امکان سنجی طرح و چالش های آن تمرکز کردیم. سابقه و تاریخچه طرح، بازار و ظرفیت، مواد اولیه، موقعیت و محل، طراحی […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲ موضوع آموزشی هفته: ارزش گذاری ایده و اختراع (قسمت اول) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی ارزش گذاری ایده و اختراع بحث شد. ابتدا روند منطقی تبدیل ایده های در ذهن به ایده های نهائی سازی شده مورد […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱ موضوع آموزشی هفته: تکنیک شش کلاه تفکر در ایده پردازی در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تکنیک های تفکر بحث شد. ابتدا داستانی مطرح شد. سه شخصیت داستان، به نام های هدایت، رها و نادر که دارای مشخصه […]

  • 1
  • 2