اخبار و آموزش

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲۳ موضوع آموزشی هفته: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی (بخش دوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲۳ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، تأمین مالی مناسب، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و ویژگی های سرمایه گذار […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲۲ موضوع آموزشی هفته: شرکت دانش بنیان (بخش دوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲۲ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، شرکت دانش بنیان (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، سه شرط ضمنی کالاهای دانش بنیان، شاخص های ارزیابی و بررسی سطح دانش فنی بود. سپس فعالیت […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲۱ موضوع آموزشی هفته: ارزش نویسی در استارتاپ (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲۱ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، ارزش نویسی در استارتاپ (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، ارزش ها، کاربرد ارزش های سازمانی و تعیین ارزش ها و باورهای سازمان بود. سپس […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۲۰ موضوع آموزشی هفته: هدف گذاری اصولی در کسب و کار نوپا (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۲۰ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، هدف گذاری اصولی در کسب و کار نوپا (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، چشم انداز، مأموریت، اهداف کلان و اهداف […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۹ موضوع آموزشی هفته: ترسیم استراتژی در استارتاپ (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۹ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، ترسیم استراتژی در استارتاپ (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار بود که در ۵ فصل مورد کنکاش قرار گرفت: […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۸ موضوع آموزشی هفته: تیم ورک در استارتاپ (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۸ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، تیم ورک در استارتاپ (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، تفاوت های کار تیمی و کار گروهی، مشخصه های رهبری تیم، مراحل ساخت تیم در […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۷ موضوع آموزشی هفته: شرکت دانش بنیان (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۷ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، شرکت دانش بنیان (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، شروط سه گانه اصلی برای اخذ مجوز یک کسب و کار دانش بنیان بود که مطرح شد. […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۶ موضوع آموزشی هفته: امکان سنجی طرح کسب و کار (بخش دوم ) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۶ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، امکان سنجی طرح کسب و کار (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، ابعاد شش گانه در بحث امکان سنجی کسب و کار، […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۵ موضوع آموزشی هفته: مسائل مالی شرکتداری (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۵ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مسائل مالی و شرکتداری (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، قلمرو و کلیات مدیریت مالی، بررسی متداول ترین خرده نظام های جامع اطلاعات مدیریت و وظایف […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۴ موضوع آموزشی هفته: مدیریت فروش و بازاریابی (بخش دوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۴ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مدیریت فروش و بازاریابی (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، الگوی ۵M در تبلیغات حرفه ای بود که مطرح شد. سپس بر روی ساخت پیام […]