اخبار و آموزش

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۸ موضوع آموزشی هفته: تیم ورک در استارتاپ (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۸ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، تیم ورک در استارتاپ (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، تفاوت های کار تیمی و کار گروهی، مشخصه های رهبری تیم، مراحل ساخت تیم در […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۷ موضوع آموزشی هفته: شرکت دانش بنیان (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۷ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، شرکت دانش بنیان (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، شروط سه گانه اصلی برای اخذ مجوز یک کسب و کار دانش بنیان بود که مطرح شد. […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۶ موضوع آموزشی هفته: امکان سنجی طرح کسب و کار (بخش دوم ) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۶ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، امکان سنجی طرح کسب و کار (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، ابعاد شش گانه در بحث امکان سنجی کسب و کار، […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۵ موضوع آموزشی هفته: مسائل مالی شرکتداری (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۵ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مسائل مالی و شرکتداری (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، قلمرو و کلیات مدیریت مالی، بررسی متداول ترین خرده نظام های جامع اطلاعات مدیریت و وظایف […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۴ موضوع آموزشی هفته: مدیریت فروش و بازاریابی (بخش دوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۴ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مدیریت فروش و بازاریابی (بخش دوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، الگوی ۵M در تبلیغات حرفه ای بود که مطرح شد. سپس بر روی ساخت پیام […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۳ موضوع آموزشی هفته: مدیریت پروژه (بخش سوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۳ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مدیریت پروژه (بخش سوم) بود. از موارد محتوائی جلسه، مدیریت نیروی انسانی بود. سپس تقسیم بندی وظائف نیروی انسانی و تراز کردن تخصیص منابع انسانی (از بین بردن […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۲ موضوع آموزشی هفته: مدیریت فروش و بازاریابی (بخش اول) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۲ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، مدیریت فروش و بازاریابی (بخش اول) بود. از موارد محتوائی جلسه، منحنی چرخه عمر و ارتباط آن با مبحث بازاریابی و فروش بود. مرحله تولد یا […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۱ موضوع آموزشی هفته: تدوین طرح کسب و کار (بخش سوم) موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۱ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری، تدوین طرح کسب و کار (بخش سوم) بود. ویژگی های لازم جهت تیم سازی، آفت های کار گروهی و تیمی، برونسپاری و فرآیند تولید از […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱۰ موضوع آموزشی هفته: تدوین طرح کسب و کار (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱۰ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تدوین طرح کسب و کار (بخش دوم) بحث شد. بیانیه مأموریت شرکت، چشم انداز و محورهای ۸ گانه استراتژیک کسب و کار از […]

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۹ موضوع آموزشی هفته: مسائل حقوقی شرکتداری (بخش دوم) در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۹ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی مسائل حقوقی شرکتداری (بخش دوم) بحث شد. باید و نبایدها در تدوین قراردادهای حقوقی، قرارداد کار با نیروی کار، قرارداد ارائه خدمات، قرارداد انجام […]