• خلاقيت‌ و ایده پروری

کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری شماره ۱

موضوع آموزشی هفته: تکنیک شش کلاه تفکر در ایده پردازی

در موضوع آموزشی کارگاه شماره ۱ از سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری بر روی تکنیک های تفکر بحث شد. ابتدا داستانی مطرح شد. سه شخصیت داستان، به نام های هدایت، رها و نادر که دارای مشخصه های شباهتی یکسانی در برخی مسائل درسی بودند؛ اما شخصیت آنها در برخی موارد با هم متضاد بود. هر سه شخصیت داستان ما مقاطع تحصیلی را با نمرات عالی طی کرده بودند و اینک در دانشگاه با هم، هم اتاقی بودند. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه در سال چهارم دبیرستان، تفاوت های بنیادینی که در شخصیت این سه هم اتاقی و هم کلاسی وجود داشت، منجر به جدا شدن مسیر شغلی آنها شد.

هدایت فردی بود که دائماً باید مسیر حرکت برای او ترسیم می شد تا بتواند بهترین تصمیم و اجرا را داشته باشد؛ رها همواره به دنبال این بود که برای مسائلی که پیش می آید، خود شخصاً چارچوب، استاندارد و روش حل بسازد. نادر نیز همواره نگاه انتقادی به پیرامونش داشت و گاهی حتی از خودش نیز انتقادهای تندی می کرد. هدایت عاقبت به سمت وکالت کشانده شد و برای شرکت های بزرگ، قراردادهای بسیار دقیقی تنظیم می کرد. او آنقدر در کارش متبحر شده بود که حتی یک تغییر کوچک در متن قرارداد، منجر به درآمد زیادی برای او می شد؛ چون کسی نمی توانست همچون وی بر مفاد قرارداد مسلط باشد…

مسئله هفته: راه اندازی یک کسب و کار آنلاین

در ادامه جلسه، طبقه بندی های مختلف در راه اندازی یک کسب و کار (به ترتیب بغرنجی و حجم کار) توضیح داده شد. از تجارت به سمت هوافضا! سپس پتانسیل های فضای مجازی و آنلاین در بهره برداری هر چه بیشتر توسط استارت آپ های نوپا توضیح داده شد و به کمک تکنیک شش کلاه تفکر که در موضوع آموزشی هفته فرا گرفته شده بود، مزایای یک کسب و کار آنلاین بررسی شد. اینکه بتوانیم پیش از شروع کار، اقدام به سنجش بازار و تعیین پارامترهای رشد و توسعه ایده بکنیم و …

 

مقدمه

در دنیای کنونی، همچنان که آهنگ تغییر افزایش می یابد، پیچیدگی دنیای کسب و کار نیز افزایش می یابد. به هر میزان که آهنگ تغییر شدیدتر شود، مسائل وابسته به دنیای کسب و کار نیز تغییر کرده و طول عمر مفید راه حل های مسائل پیشرو و ابزار و خدمات ارائه شده، کوتاه تر می شود. گذشت زمان باعث می شود که راه حل های پیشین نه به میزان دوران ظهور خود، جذاب بمانند و نه در برابر تنوع طلبی بازار، کارا. هماهنگی با تحولات، لازمه تغییرات کسب و کار است و می توان گفت که خلاقیت‌ و ایده پروری (Creativity) یعنی تغییر تفکر و نوع نگرش در خلق راه حل های بدیع.

خلاقیت، انسان را توانمند می سازد تا خود را با سرعت بیشتری با این تحولات هماهنگ سازد. بدین ترتیب، تمامی مراحل کارآفرینی، از ارائه ایده اولیه تا تأمین مالی و فروش، نیازمند چالاکی‌، قوه ابتکار و خلاقیت‌ بوده و می توان گفت که نوآوری جزء ذات و جوهره کارآفرینی مدرن است.

 

معرفی سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری

در سلسله کارگاه های هفتگی دو ساعته خلاقیت و ایده پروری دور هم جمع می شویم تا تجربیات و ایده های خود را به اشتراک بگذاریم. ابتدا یک مسئله آموزشی مطرح می شود، (به نام موضوع آموزشی هفته)، تا دانش ما در باب مسائل شرکت داری، اندکی ارتقاء یابد. سپس بر روی یک مسئله خاص که از پیش تعیین شده است، (به نام مسئله هفته)، تمرکز شده و شرکت کنندگان نظرات خود را بیان می کنند. روش بیان ایده ها نیز بر مبنای طوفان فکری استوار است. در انتها نیز نظرات جمع بندی شده و خلاصه آن در سایت نخبگان خلاق، قابل مشاهده است.

 

کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری

 

هدف از برگزاری سلسله کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری

 • آشنایی با مباحث کلی از ایده تا تجاری سازی
 • پروراندن ایده در کارگاه با به اشتراک گذاردن ایده خود و بهره بردن از ایده های دیگران
 • آشنا شدن با دید اقشار مختلف جامعه و بهبود ایده و نظرات، با واکاوی زوایای فکری متنوع
 • به معرض نقد قرار دادن ایده و نظرات شخصی خود در یک مجمع خلاق
 • آشنایی با مباحث بروز حوزه شرکت داری
 • کسب دید مدیریتی قبل از شروع یک استارت آپ
 • احیاناً یافتن شرکای تجاری در راه اندازی کسب و کار
 • احیاناً رسیدن به راه حل هایی برای مسائل شخصی کسب و کار…

قوانین شرکت در کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری

 • جهت اجرای بهینه کارگاه، ظرفیت شرکت کنندگان کارگاه حداکثر ۱۱ نفر می باشد.
 • همه افراد جامعه با هر تخصص و جایگاهی می توانند در این جلسات شرکت کنند.
 • به شرط ثبت نام در موعد مقرر و باز بودن ظرفیت خالی کارگاه، افراد در شرکت کردن در تمام یا برخی از جلسات کارگاه، مختار می باشند.
 • پایه اصلی این کارگاه، بر اساس طوفان فکری می باشد و شرکت کنندگان باید ملزم به رعایت قوانین آن باشند.
 • حضور رأس ساعت برای شرکت کنندگان، ضروری است.
 • همه شرکت کنندگان می توانند نظرات و ایده های خود را مطرح کنند.
 • شرکت کنندگان در استفاده و بهره برداری آتی از ایده های دیگر شرکت کنندگان در جلسه، کاملاً مختار می باشند.
 • جهت استفاده علاقمندان، خلاصه نظرات شرکت کنندگان در سایت نخبگان خلاق منتشر می شود.
 • مباحث مطروحه در جلسه، فقط “موضوع آموزشی هفته” و “مسئله هفته” بوده و شرکت کنندگان باید در همین محدوده، نظرات و ایده های خود را طرح کنند.
 • نخبگان خلاق از افرادی که تمایل به آماده سازی و ارائه “موضوع آموزشی هفته” و یا طرح “مسئله هفته” دارند، استقبال می کند.
 • مسئولیت ارائه در بخش “موضوع آموزشی هفته” با مدیر (ارائه دهنده موضوع آموزشی هفته) و مسئولیت اداره جلسه در بخش “مسئله هفته” با مربی (طراح مسئله هفته) است و تمامی شرکت کنندگان ملزم به پیروی از ایشان جهت برقراری نظم جلسه هستند.

 

کارگاه های خلاقیت‌ و ایده پروری

 

قوانین طوفان فکری

 • تمرکز بر کمیت
 • اجتناب از انتقاد
 • استقبال از ایده‌های غیرمعمول
 • ترکیب و بهبود ایده‌ها.

برنامه کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری

 • ارائه مبحث آموزشی درباب “موضوع آموزشی هفته” توسط مدیر کارگاه: ۱۵ دقیقه
 • تشریح “مسئله هفته” توسط مربی: ۵ دقیقه
 • طوفان ذهنی بر روی “مسئله هفته” توسط شرکت کنندگان (نظارت و اداره جلسه با مربی است): ۹۰ دقیقه
 • جمع بندی نظرات و ایده های مطرح شده در “مسئله هفته” توسط مربی: ۱۰ دقیقه.

دقت کنید که شرکت در کارگاه خلاقیت‌ و ایده پروری به معنای پذیرش کلیه قوانین شرکت در این کارگاه می باشد!

 

جهت افزایش بهره وری و سطح دانش مدیریتی سازمان، می توان از دوره های آموزشی حضوری مدیریت کسب و کار بهره برد:

دوره های آموزشی حضوری مدیریت کسب و کار

برای کسب اطلاع از آخرین دوره های آموزشی امکان سنجی کسب و کار و مسائل مرتبط با استارت آپ به آدرس زیر مراجعه شود:

مسائل مرتبط با استارت آپ

برای آن دسته از مدیرانی که در پی ارتقاء سطح مدیریتی سازمان خود می باشند، پکیج های مدیریت و ساماندهی کسب و کار نیز توسط نخبگان خلاق آماده شده و قابل ارائه است:

پکیج های شرکت داری و ساماندهی کسب و کار

همچنین جهت دیدن سایر مقالات تخصصی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار، می توان به آدرس زیر مراجعه نمود:

کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

پیج اینستاگرام نیز در صورت تمایل دنبال شود تا از برگزاری دوره های آموزشی جدید اطلاع حاصل شود:

https://www.instagram.com/creative_elite

درباره مدیریت سایت

نخبگان خلاق در پی ارتقاء مهارت های شرکتداری و مدیریت کسب و کار، تسریع شتاب هسته های کارآفرین، پرورش خلاقیت کودکان و تقویت مهارت های فنی و مهندسی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *